Forbrukslån og forbrukerlån

Det finnes to begreper som høres nesten helt like ut. Det ene er det veldig kjente forbrukslån og det andre ordet er det også veldig kjente forbrukerlån. Hva er så forskjellen på disse to begrepene?

Forbrukslån

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet som du kan få ved å søke hos en bank eller en tilbyder på internett. Det kreves ikke noe annet enn at du søker. Det vil si at du ikke trenger noen spesiell grunn eller at du har en årsak. Bankene og tilbyderne bryr seg ikke. De deler ut penger til de som har lyst på dem, så lenge du har lyst på dem. Det er ingen som tvinger penger på en, du må selv har lyst på dem.

Forbrukerlån

Forbrukerlån er noe annet enn forbrukslån. Forbrukerlån er lån som oppstår når du kjøper noe som du får tilbud om å lånefinansiere. Det vil si at du går i butikken og kjøper en vare, når du sjekker plukker opp varen eller sjekker den ut vil du få et tilbud fra butikken om å kjøpe denne på avbetaling eller betalingsfritt. Denne avbetalingen eller betalingsfriheten høres ganske enkelt ut, men konsekvensen er lån. Hvis du ikke betaler noe med penger som er dine, betaler du med andres sine penger. Det er to måter dette kan fungere på.

Enten så betaler du ikke og butikken sier at du kan betale over 12 måneder uten rente. Butikken gir deg da 12 måneder og du betaler litt hver måned. Butikken gir deg denne muligheten uten noen innblanding av andre. Den andre muligheten er mer vanlig. Da er det en bank som betaler for varen din og du betaler til banken. Denne overtagelsen av din kostnad kan skje på to måter. Enten så kjøper banken ut lånet fra butikken etter at du har kjøpt varen eller egentlig på samme tidspunkt, eller så tar du direkte opp lån med banken i butikken. Det skjer nokså ofte det også.

Store forskjeller

Det er med andre ord store forskjeller mellom forbrukslån og forbrukerlån. Du ser at billig forbrukslån gir deg store friheter fordi du kan bruke pengene selv uten at noen bryr seg. Forbrukerlån er spesifikke lån som du kun får for å kjøpe deg noe. Forbrukerlån er egentlig noe som er mer enn tjeneste for butikken enn det er for deg. Forbrukerlån kan ha en veldig fin rente og på den måten hjelper deg med å kjøpe ting som du har lyst på, men har stor forskjell i effekt på deg og din økonomi.

Forbrukslån er som du ser det beste alternativet. Du kan gjøre det samme med et forbrukslån som du kan med et forbrukerlån. Det største forskjellen er renten. Forbrukerlån kan du få gratis mens du alltid må betale for forbrukslån. Dette fordi forbrukslån er en annen type lån som bankene gir for å tjene penger på deg, mens forbrukerlån er lån som banken gir for å tjene penger på butikkhandelen.